Listas Levante-EMV » V Edición - 2016

Un dia de falles senser

Ja s’acosta sant Josep… Una estoreta velleta… Despertà… Trons de bac… Passacarrer amb la banda de música… Xocolatà, bunyols… Una cassalleta…
Desfilen les sublims falleres i els fallers templats… La música sonant… La caloreta apujant… És migdia, l’hora de la mascletà: Pum! Pum! Au, ja s’ha acabat… Va, xiquets, que la paella es gela… Serà gran esta festa?
Torna la música pels carrers i torna la gràcia femenina i els saragüells… Esclats pertot arréu: Pum! Pum! Sopar de germanor i en acabar, ball al casalet… Que córrega la mistela i que no ens falte l’alegria.