Listas Levante-EMV » V Edición - 2016

President dimissió

L’assamblea transcorre en normalitat (llamentablement tranquila) despuix d’un dur any de mesures: eliminació del valencià RACV en concurs de llibrets, enduriment de condicions per a posar llocs de menjar i beguda durant les falles, supressió d’entrega de palets de Lo Rat Penat el dia 17, … Aplega el moment de precs i preguntes. El secretari de JCF cedix la paraula al representant de la Falla 666. Li passen el micròfon i parla en to tranquil i seré: «Bona nit, soc Càndit Conte Curt representant de la Falla Finsalsnassos – Yaestaràbe. President dimissió». Va a ser el principi del fi.