Listas Levante-EMV » VI Edición - 2017

PATRIMONI IMMATERIAL CÓSMIC

—Xe, Pepica, has vist el coentor de falla que han plantat en la plaça?
—Calla, calla, Empariues, quina cosa més lletja, per favor…
—A qui se li haurá ocorregut destarifo tan gran?
—Alguns veïns porten temps encabotats en muntar una falla.
—Si pareix un bunyol gegant!
—Serà un monument «experimental» d’eixos…
—Bon día, senyores. Doncs a mi em sembla la caguerà d’un gos.
—Digues que sí, Vicent. Que poc trellat!
—Redéu, ara s’obri una porteta…
—Alerta! Està eixint un ninot pelut. La mare que va parir l’artiste!
—TERRÍCOLES, RENDIR-VOS! VENIM DE LA GALÀXIA XYZ. CONSIDERAR-VOS AFORTUNATS PER LA NOSTRA CONQUESTA.