Listas Levante-EMV » VI Edición - 2017

Mare, vullc ser President de Falla…

Bolletíns de llum, certificats de l’escenari,  segur de responsabilitat, contabilitat dels conters de la Comissió, declaració d’IVA, homologació dels unflables per als infantils, comprovar que l’empresa contractada tinga d’alta als seus treballadors, voluntari que certifique que els aliments cuinats no són per a la venda, pla d’emergència per al Casal i carpa, voluntari coordinador de les emergències que verifique que el botiquí de primers auxilis està operatiu, Models 036, 347, 390; I.V.A., impost de societats, bolletins d’instalació elèctrica un de l’instalació de la carpa, i una atra de l’instalació exterior; certificació, recarrega i retimbrat dels 4 extintors de la carpa…
¿Qué m’has dit fill?