Listas Levante-EMV » V Edición - 2016

Història d´una ¨ femme fatale ¨

Era la més bella, sabia que tenia un cos d´escàndol, fet per al goig i el plaer.
L´ofici de ¨ vedette ¨ li esqueia com la clau al pany. L´escot deixava entreveure
el naixement de les sines, la resta quedava a la imaginació dels mirons.
Lluïa cames amb descaradura. Espantava o acceptava admiradors com si foren mosques.
El seu món es dreçava sobre la temptació carnal i se´n sentia molt orgullosa.
Les flames de l´infern se l´emportaren per sempre.Tothom hi respirà tranquil i satisfet .
Sobretot aquells a qui féu guanyar el primer premi d´Especial en aquell any.