Listas Levante-EMV » VI Edición - 2017

gojosa inocència

Tants ninots de provocadora mirada tenien enlluernats els parladors ulls d’aquella chiqueta d’uns sèt anys. Li preguntava a sa mare per aquelles mamellotes jagants; pels hòmens i dònes omplint-se les bojaques de diners en rabosera expressió, la música i els potents trons de bac, monuments, colorit, trages i pentinats, tantíssimes falleretes, perfum de bunyols, llums, l’alegria dels carrers,festa, germanor, pau…
Eren dels poquíssims refugiats siris acollits, tocaven el cel de la llibertat.