Listas Levante-EMV » VI Edición - 2017

DE LA FLAMA A LA CREACIÓ

La flama va fer ombra. El portentós colp del so va deixar pas al soroll continu i lent. Sols va ser esguitat per espurnes espontànies. La llum va augmentar per moments. Una boira negrenca començà a amagar les creacions. Quedava tot mut. Sols l’aire carregat escamparia el missatge d’aquells dies. Les mirades llançades a la gent passarien a l’àlbum dels records. En uns instants de les cendres desintegrades naixerien les primeres llums. Els primers passos d’un nou dia donarien color a una nova creació. El cicle de la falla començava a ser real.