Listas Levante-EMV » V Edición - 2016

20 DE MARÇ

Vint de març. Baixe al carrer tot es silenci. Mire als quatre cantons i veig el buit, ahir la falla ocupaba tota la plaça.
Al meu cap tornen les paraules del meu iaio cada 19 de març: no plores carinyo, perque de deixes cendres naixira una nova falla, ja voras.